Tietosuojaseloste
 
Astuu voimaan 6.11.2022.    

Canis Sanus haluaa panostaa asiakkaidensa hyvään asiakaskokemukseen, tarjota laadukasta informaatiota sekä samanaikaisesti panostaa tietoturvaan. Canis Sanus arvostaa asiakkaidensa henkilötietoja ja haluaa kaikin mahdollisin tavoin suojella asiakkaiden yksityisyyttä. Canis Sanus haluaa tarjota asiakkailleen mahdollisuuden vaikuttaa itse omien tietojensa tallentamiseen.  

Tällä tietosuojaselosteella kuvaamme asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyn ja haluamme tiedottaa siitä asiakkaitamme. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot, jotta hän voi käyttää Canis Sanuksen verkkopalveluita.  

Keräämme tietoja asiakkaiden itsensä antamina, analytiikan kautta sekä havainnoimalla.    

Canis Sanus tmi, Annika Himanen  
Posti- ja käyntiosoite: Ilpoistentie 16a, 20740 Turku  
Sähköpostiosoite: info (a) canissanus.fi, korvaa (a) @-merkillä, kun lähetät sähköpostia  
 
- Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri  
- Canis Sanuksen asiakasrekisteri koostuu yritykseltä ostaneiden asiakkaiden yhteystiedoista sekä  
- Canis Sanuksen markkinointirekisteri koostuu sekä asiakkaista että mahdollisista, tulevista asiakkaista, jotka ovat nimenomaisesti halunneet luovuttaa nimi- ja sähköpostiosoitteensa saadakseen Canis Sanukselta sähköpostilla markkinointi- ja muita viestejä tilaamalla ne sähköpostiinsa  
- Näitä kahta kutsutaan yhteisnimellä asiakasrekisteri  
- Näitä tietoja kutsutaan tässä tietosuojaselosteella yhteisesti asiakastiedoiksi ja henkilötiedoiksi  
- Eli asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:  
- asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä  
- asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta hänen tilatessaan esimerkiksi yrityksen uutiskirjeen    

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteesen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen (esimerkiksi hänen tilattuaan uutiskirjeen ja hyväksyttyään tilauksen yhteydessä tietojensa tallentamisen) tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.    

Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseen ja palvelun toteuttamiseen sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, asiakaspalvelussa, markkinointiviestinnässä, liiketoiminnan suunnittelussa, tuotekehityksessä, uutiskirjeiden lähettämisessä ja tiedottamisessa, verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantamisessa, palveluita koskevaan personoituun asiakaspalveluun ja mainonnan kohdentamiseen sekä markkina- ja muiden tutkimusten ja analyysien tekemiseen.      

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, yrityksen nimi, asema organisaatiossa, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, rekisteröidyn tiedustelut, kommentit ja muut käyttäjän reaktiot verkkopalveluissa, käyttäjän lähettämä aineisto (esimerkiksi valokuva), asiakaspalaute, luvat, suostumukset ja kiellot, käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, käyttäjän luoma käyttäjätunnus ja salasana. Mitään tarpeetonta tietoa ei kerätä, esimerkiksi syntymäaika ei ole tarpeellinen tieto eikä Canis Sanus kerää mitään arkaluontoista tietoa asiakkaista (esim. uskonto).      

Teknisesti kerättyä tietoa verkkopalvelun käytöstä voivat olla IP-osoite ja sijaintimaa tai -kaupunki, verkkopalvelujen käyttö ja ajankohta (Esimerkiksi verkkokurssien käyttötiedot, kuten esimerkiksi opiskeluajankohta), käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi ja ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset, asiakaspalvelun vuorovaikutus eri palvelukanavissa sekä tieto ulkoisesta sivustosta, josta käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta. Näitä tietoja käytetään yleisesti palvelun kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen eikä niitä tavanomaisesti yhdistetä yksittäiseen käyttäjään. Nämä tiedot auttavat yleensä palvelun kehittämisessä paremmaksi ja toimivammaksi.      

Rekisterinpitäjä voi verkkosivustollaan kerätä palveluiden käytöstä tietoa evästeillä, Cookies. Kun käyttäjä saapuu Canis Sanuksen sivustolle, hänen tulee hyväksyä haluamansa evästeet. Hyväksyntää voi käyttäjä itse hallita ruudun vasempaan laitaan ilmestyvän rattaan avulla. Sitä klikkaamalla käyttäjä voi muokata evästehyväksyntiään.    

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa markkinointirekisteristä minkä tahansa saamansa sähköpostiviestin lopussa olevasta “Peruuta tilaukseni” -linkistä. Käyttäjä saattaa kuulua Canis Sanuksen useammalle sähköpostilistalle riippuen kiinnostuksensa kohteista ja halutessaan varmistaa kaiken yhteydenpidon loppumisen yhdellä kerralla ja tietojen kertakaikkisen poiston markkinointirekistereistä, pyydämme olemaan yhteydessä info (a) canissanus.fi. Pääsääntöisesti sähköpostiviestien lopussa oleva linkki poistaa tilaukset ja tiedot rekisteristä, mutta mikäli käyttäjä haluaa viipymättä varmistaa kaikkien tietojensa poistamisen, tulee hänen olla yhteydessä rekisterinpitäjään.    

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään (kun hän tilaa uutiskirjeen tai jonkin oppaan, päivittää omia tietojaan tai ostaa Canis Sanuksen verkkokaupan kautta jonkin yrityksen tuotteen tai ryhtyy muuten sopimussuhteeseen Canis Sanuksen kanssa) ja teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä. Analytiikkatietoa ei voida yhdistää yksittäiseen käyttäjään eikä sellaiselle ole mitään tarvetta.      

Canis Sanus laskuttaa yritysasiakkaita verkkolaskulla tai sähköpostilaskulla. Canis Sanuksen verkkokaupan kautta tehtyjen ostojen maksuvälittäjänä toimii kansainvälinen Stripe. Asiakkaan luottokortin tiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin, ne jäävät maksujenvälityksestä vastaavan yrityksen tietoihin.        

Ostaneiden asiakkaiden tietoja säilytetään niin kauan kuin se on lakisääteisesti pakollista. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.  

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin eikä mihinkään muuhunkaan tarpeisiin poislukien alla olevat erityistapaukset.      L

uovuttaminen muihin tarkoituksiin on kuitenkin mahdollista perusteltua käyttötarkoitusta varten, kuten tilitoimiston kirjatessa maksutapahtumia tai Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.    

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla ja varmistamalla, että kaikki yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet EU:n tietosuoja-asetuksen velvoitteisiin.    

Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) käsitellään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevien yritysten palvelussa Canis Sanuksen viestintäpalveluiden toteuttamiseksi (uutiskirjeiden lähettäminen). Yritykset ovat ilmoittaneet noudattavansa EU:n tietosuoja-asetuksen määräyksiä (GDPR) 25.5.2018 mennessä:  
- Mailchimp-sähköpostimarkkinointipalvelu.  
- Active Campaign -sähköpostimarkkinointipalvelu.  
- Google Forms -kyselylomakkeet  
- Käytämme yhteistyökumppaneina vain yrityksiä, jotka Yhdysvalloissa ovat rekisteröityneet Privacy Shield -järjestelmään ja siten sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) tai vastaavaa  
- Lista: https://www.privacyshield.gov/welcome    

Asiakkaita ja markkinointirekisterissä olevia saatetaan segmentoida heidän kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti hyödyntämällä tietoja, jotka käyttäjät ovat itse antaneet esimerkiksi kyselyn tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.    

Tämä tarkoittaa sitä, että jos olet tilannut uutiskirjeen ja ostanut tuotteen A, saatamme kertoa sinulle myös tuotteesta B, mikäli sen katsotaan liittyvän tuotteeseen A.    

Henkilötietoja sisältävään rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutetut käyttämään vain ennalta määrätyt yrityksen työntekijät ja/tai yhteistyökumppanit, kuten tilitoimisto ja verkkosivujen palveluntarjoaja, jotka molemmat sijaitsevat Suomessa.    

Rekisteriin sisäänpääsyn mahdollistava käyttäjätunnus ja salasana vaihdetaan useita kertoja vuodessa.  

Jokaisella työntekijällä tai yhteistyökumppanilla on omat henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat, yhteisiä tunnuksia ei käytetä. Canis Sanus antaa käyttöoikeuden tarvittaville käyttäjätasoille vain tarpeen mukaan. Käyttöoikeuksien perustetta arvioidaan säännöllisesti ja käyttöoikeudet poistetaan käytöstä viipymättä niiden perusteen poistuttua. Yritys käyttää aina suojattua yhteyttä, kun käsittelee henkilötietoja ja yrityksen tietoliikenne on salattua.    Rekisteri on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa, jonka tietosuojan taso on määräysten mukaiseksi.    

Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Luottamuksellisten tietojen, kuten luottokortti- ja pankkitietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL -salattua yhteyttä eikä Canis Sanus tallenna asiakkaiden luottokortti- tai pankkitietoja vaan ne välitetään sähköisesti maksuntarjoajan palvelussa (Stripe).    

Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan.        

Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.  Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.      

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tai vaatia tietojensa poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. Henkilöllä on oikeus tulla unohdetuksi eli hänen tietonsa voidaan poistaa rekistereistä siinä laajuudessa kuin se muiden lakien osalta on mahdollista (Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.    

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle.  Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.      

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.      

Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.    

Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.    

Verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen asetuksista, mutta tämä voi heikentää käyttäjäkokemusta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä verkkosivuston käytössä. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta kokonaan tiedon keruuta.        

Mikään tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole sataprosenttisen turvallinen eikä inhimillisten virheiden poissulkeminen ole käytännössä koskaan täysin mahdollista. Canis Sanus tekee kaikkensa, jotta sen rekisterit olisivat turvassa ja tekee aktiivista seurantaa ja alihankkijoidensa turvallisuuden analysointia. Mikäli kaikista ponnisteluista huolimatta tietoturvallisuutta loukataan, ilmoitetaan rikkomuksesta viipymättä sekä viranomaisille että asianosaisille, jotta he voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin mm. vaihtamalla salasanansa.      

Käyttäjän on huolehdittava, että hänen itsensä luoma salasana on riittävän monimutkainen ja että hän vaihtaa salasanansa riittävän usein. Käyttäjän myös edellytetään käyttävän uniikkia käyttäjätunnus- / salasanayhdistelmää, jota hän ei käytä muissa palveluissa samanaikaisesti. Käyttäjän tulee varmistua oman toimintansa tietoturvallisuudesta. On yleisesti turvallista muistaa lukita tietokoneensa ja puhelimensa salasanalla, pitää laitteiden virustorjunnan ja palomuurit ajan tasalla ja huolehtia laitteistojensa järjestelmäpäivityksistä.  

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle.    

Voit itse hallinnoida, haluatko, että selaimesi tallentaa evästeitä. Ota huomioon, että mikäli et salli evästeitä, ei verkkosivu välttämättä toimi toivotulla tavalla. Voit myös Canis Sanuksen sivuille saapuessasi hyväksyä tai hylätä evästeiden tallentamisen ja muokata hyväksyntääsi toiveittesi mukaan.    

Canis Sanus käyttää seuraavia evästeitä:  
- palvelun käytön helpottamiseen kirjautumisevästeitä ja  toimintaevästeitä (esimerkiksi asetusten tallentaminen kirjautumisen yhteydessä, jolloin palvelun käyttäminen nopeutuu ja asiakaskokemus parantuu).    
- Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.  
- Kun kirjaudut sisään asetamme muutamia evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä. Tämä auttaa mm. siinä, että voimme tallentaa etenemisesi verkkokursseillamme eikä sinun tarvitse aloittaa aina alusta tai itse etsiä kohtaa, johon jäit.  
- analyysievästeet (Google Analytics, anonymisoitu tieto käyttäjistä välitetään Googlelle ja tiedon avulla Canis Sanus parantaa sivuston toimivuutta). Yksittäistä käyttäjää ei ole mahdollista tunnistaa näiden evästeiden avulla. Analysoimme, mitkä sisältömme ovat suosittuja ja mitä voisimme parantaa.     - kohdistetut evästeet tai mainosevästeet (nämä eivät sisällä henkilötietoja ja niiden avulla voidaan toteuttaa mainostusta mm. Facebookin  ja Googlen palveluissa kustanustehokkaasti). Näiden tallentamisen voit hylätä evästebannerissamme, emmekä juuri käytä somemainontaa.    
- Kaikki evästeiden käyttö anonymisoidaan mahdollisuuksien rajoissa.    

Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan eikä Canis Sanus voi hallita tai vastata niiden evästekäytännöistä. Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse tai varmistaa, että selaimen yksityisyysasetukset ovat halutulla tasolla. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.    

Tietosuojaseloste on astunut voimaan 6.11.2022 ja sen sanamuotoihin on tehty päivityksiä palvelujen muuttuessa, viimeisin päivityspäivämäärä löytyy sivun ylälaidasta.      

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus, mikäli hän on tyytymätön yritykselle lähettämänsä valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle. http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html      


Rekisteriseloste
   
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.    

REKISTERINPITÄJÄ   
Canis Sanus, Ilpoistentie 16a, 20740 Turku, y-tunnus 2986130-6.    

YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA  
Canis Sanuksen asiakaspalvelu: info (a) canissanus.fi, puh. 044 255 0028    
 
REKISTERIN NIMI   
Canis Sanuksen asiakasrekisterin ja verkkokaupan rekisteriseloste    

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS   
Rekisterin käyttötarkoitus on Canis Sanuksen asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä verkkokaupan tilauksien hallinta ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.    

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ   
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:  
Nimi  
Osoite
Puhelinnumero  
Sähköposti  
Tilausten tiedot  
Uutiskirjeen tilaustiedot    

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET   
Uutiskirje, verkkokauppa ja siihen liittyvät järjestelmät sekä lisäksi mm. verkkokaupan markkinointiin liittyvät kampanjat.    

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET   
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuunottamatta verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi).    
Tietoja voidaan luovuttaa nähtäväksi rekisterissä oleville henkilöille tarkistusta varten. Tiedot voidaan poistaa järjestelmästä pyydettäessä.    

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET   
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille lukuunottamatta tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi). Rekisteri on suojattu salasanalla ja SSL-suojauksella, kaikki verkkoyhteydet, joissa liikkuu käyttäjätunnuksia ja salasanoja, ovat suojattuja https-yhteyksiä.      

Canis Sanuksen toimitusehdot löydät täältä